PROJECTEN

 
bg_blauw_.jpg
 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) - Kennisagenda Jeugd

Deze richtinggevende beleidspublicatie hebben we toegankelijk gemaakt voor een breed publiek: van wetenschappers tot praktijkprofessionals.

Bureau Inspectieraad - Reflecties op de staat van het toezicht (essaybundel)

De bundel bevat twaalf essays van inhoudelijke experts. Wij hebben de teksten geredigeerd en verbeteringen voorgesteld binnen de stijl van de auteurs.

Werkenvoornederland.nl - Interviews en artikelen

Voor de site over werken bij de Rijksoverheid interviewden we ambtenaren, onder wie ethisch hackers, stralingsdeskundigen en wetgevingsjuristen.

 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) - Rapporten

Voor het SCP redigeren we regelmatig grote rapporten over maatschappelijke thema’s binnen een strakke deadline.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - Brochure

Bij deze brochure over regelgeving in het onderwijs waren veel partijen betrokken. Leraren gaven tussentijds feedback op onze conceptteksten.

Fontys Hogescholen - Bestuursverslag (jaarverslag)

Op basis van input uit alle hoeken van de hogeschool schreven we een bestuursverslag dat coherent en leesbaar is én voldoet aan alle externe eisen.

 

Stan Roestenberg (Bohemen) - Complex? Ja, leuk! (boek)

In samenwerking met ruimteontwikkelaar Roestenberg schreven we een boek over complexe projecten op het gebied van vastgoed en infrastructuur.

Sensire - Animatie

Voor zorgorganisatie Sensire hebben we uiteenlopende communicatie verzorgd, waaronder deze animatie over de toekomst van de zorg.

Hogeschool Utrecht (HU) - Zelfevaluaties kenniscentra

We redigeerden vier zelfevaluaties voor de HU. Belangrijk aandachtspunt daarbij was de balans tussen eenheid en eigenheid van de documenten.