Opdrachtgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

CASES_NEW.jpg

Opdracht

Voor OCW hebben we bijgedragen aan een brochure over ‘ruimte in regels’. Hierin wordt de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs toegankelijk uitgelegd. De brochure maakt deel uit van een grotere campagne waarbij ook andere partijen betrokken zijn, zoals Voion en de Inspectie van het Onderwijs. Doel van die campagne is om leraren te wijzen op de ruimte die er binnen de wettelijke kaders is voor ontwikkeltijd. Veel leraren hebben behoefte aan meer tijd om zich te ontwikkelen en vorm te geven aan onderwijsvernieuwing, maar ze ervaren die ruimte niet altijd.

Doelgroep

De brochure is bedoeld voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Bijzonderheden

Bij dit project zijn veel partijen betrokken. Bijvoorbeeld het communicatiebureau dat de campagne bedenkt en uitvoert. Leraren, die de doelgroep vormen, geven tussentijds feedback op conceptteksten. En omdat we wet- en regelgeving toegankelijk maken, lezen ook juristen van OCW kritisch mee.

Door

AnnemijnOok interessant:

project x