Opdrachtgever

Fontys Hogescholen

CASES_6.jpg

Opdracht

Sinds 2013 schrijven/redigeren we jaarlijks het bestuursverslag (jaarverslag) van Fontys Hogescholen. We krijgen veel input: externe eisen die aan het jaarverslag worden gesteld, visiedocumenten, kaderbrieven, managementrapportages, kengetallen en informatie van verschillende organisatieafdelingen. Op basis van al deze informatie maken we een coherente en leesbare tekst van zo’n 70 pagina’s.

Doelgroep

Het verslag is een verantwoordingsdocument dat in eerst instantie wordt gelezen door de Inspectie van het Onderwijs. Ook voor medewerkers en stakeholders van Fontys (andere onderwijsinstellingen, bedrijven, studenten/ouders) moet het verslag goed leesbaar zijn.

Bijzonderheden

In dit project hebben we een adviserende en een uitvoerende functie. Vanaf het begin denken we mee over de aanpak, de structuur en de boodschap. De input filteren, structureren en herschrijven we ook grotendeels naar eigen inzicht. Uiteraard overleggen we daarbij waar nodig. Ontbrekende onderdelen (zoals mooie voorbeeldprojecten) zoeken we zelf of vragen we op.

Door

Antje en Arnaud


Wellicht ook interessant:

project x


Ook interessant:

project x