Opdrachtgever

Bureau Inspectieraad

CASES_2.jpg


Opdracht

Vijf jaar na publicatie van het rapport Toezien op publieke belangen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wilde de Inspectieraad met een essaybundel zicht krijgen op de huidige staat van het toezicht in Nederland. Wij verzorgden de (eind)redactie van deze bundel. In Reflecties op de staat van het toezicht werpen twaalf experts met uiteenlopende achtergronden hun licht op de stand van zaken. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht was om de teksten waar nodig naar een hoger niveau te tillen en daarbij de persoonlijke stijl van de auteurs te handhaven.

Doelgroep

De bundel is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met toezicht: professionals in het toezichtdomein, beleidsmakers, politici en overige geïnteresseerden.

Bijzonderheden

Dit was een flink project dat ongeveer twee maanden duurde. Elk essay vroeg om een andere aanpak. In een aantal gevallen hebben we de tekst grotendeels geherstructureerd. We hebben inhoudelijk meegedacht en suggesties gedaan voor herzieningen. Daarbij hebben we steeds nauw overlegd met de auteurs.

Door

Antje