Opdrachtgever

Nederlands Regieorgaan Onderwijs (NRO)

CASES_.jpg

Opdracht

Voor het NRO, onderdeel van NWO, hebben we de Kennisagenda Jeugd herschreven. De Kennisagenda is een richtinggevende beleidspublicatie over alle onderwerpen in het jeugddomein waarover in de toekomst onderzoek nodig is. De uitdaging in dit project was een tekst maken die inhoudelijk/wetenschappelijk correct is, maar die ook toegankelijk is voor een breed publiek. Bovendien moesten we zorgen dat alle deelnemende organisaties hun speerpunten goed zouden blijven terugzien.

Doelgroep

De Kennisagenda is bedoeld voor beleidsmakers, wetenschappers en praktijkprofessionals in het jeugddomein. De lezers hebben een diverse achtergrond, zoals jeugdzorg, onderwijs en justitie. Het document moet dus breed toegankelijk zijn en niet te veel jargon bevatten.

Bijzonderheden

In dit project hebben we een adviserende en een uitvoerende functie. Vanaf het begin denken we mee over de aanpak, de structuur en de boodschap. De input filteren, structureren en herschrijven we ook grotendeels naar eigen inzicht. Uiteraard overleggen we daarbij waar nodig. Ontbrekende onderdelen (zoals mooie voorbeeldprojecten) zoeken we zelf of vragen we op.

Door

Antje en Arnaud