Opdrachtgever

Hogeschool Utrecht (HU)

CASES_9.jpg

Resultaat

Een voorbeeld van een zelfevaluatie is te downloaden op https://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Economisch-Sterke-en-Creatieve-Stad

Opdracht

Voor de HU hebben we de zelfevaluaties van hun vier kenniscentra herschreven (inclusief structuuraanpassingen). Een zelfevaluatie is verplicht bij een externe visitatie in het kader van accreditatie. De documenten bestaan uit ongeveer 50 pagina’s en gaan onder meer in op het profiel, de organisatiestructuur, de resultaten en de kwaliteitszorg van de kenniscentra. Een belangrijk aandachtspunt bij dit project was de balans tussen de eenheid van de vier kenniscentra gezamenlijk en de eigenheid van de afzonderlijke kenniscentra.

Doelgroep

Het panel dat het kenniscentrum visiteert is de primaire doelgroep. De panelleden moeten door de zelfevaluatie snel een beeld krijgen van de stand van zaken binnen het kenniscentrum. De zelfevaluatie maakt ook deel uit van de kwaliteitszorg binnen de hogeschool. Ook interne medewerkers en stakeholders moeten het document dus kunnen lezen.


Bijzonderheden

Binnen relatief korte tijd hebben we veel werk verzet om binnen de eenheid van het geheel recht te doen aan de eigenheid van de kenniscentra. Dat vroeg per kenniscentrum om een andere aanpak. Onze sectorkennis was hierbij een pre, aangezien een zelfevaluatie veel onderwijsjargon bevat. Voor twee van deze kenniscentra vervulden we na afloop ook de rol van panellid tijdens de proefvisitatie.

Door

Arnaud en Antje


Ook interessant

project x