Opdracht

Voor het SCP redigeren we regelmatig rapporten. Dit zijn meestal publicaties van meer dan 150 pagina’s die bijna gereed zijn voor publicatie. De hoeveelheid werk verschilt per rapport: soms gaat het alleen om pure correctie, soms is het ook nodig om bijvoorbeeld inleidende teksten te schrijven. De rapporten gaan over maatschappelijk relevante thema’s, zoals eenzaamheid onder ouderen, religie of de positie van statushouders in Nederland. Als het SCP een rapport publiceert, besteden landelijke media daar vrijwel altijd aandacht aan. 

Doelgroep

SCP-rapporten zijn bedoeld voor professionals, onderzoekers en beleidsmakers die bij het betreffende onderwerp betrokken zijn. Ook andere geïnteresseerden moeten de rapporten kunnen lezen.

Bijzonderheden

Voor de eindredactie hebben we meestal zo’n tien dagen. Er ligt dus een strakke deadline. We maken de tekst niet alleen foutloos, maar vergroten ook de leesbaarheid. Daarnaast zorgen we dat de publicatie voldoet aan de huisstijl (bijvoorbeeld voor koppen, tabellen, grafieken en voetnoten) en aan alle wetenschappelijke conventies (zoals voor verwijzingen en de literatuurlijst).

Door

Antje


Ook interessant:

project x